bakgrundskontroller


Bakgrundskontroller är en avgörande process som säkerställer integriteten och tillförlitligheten hos individer i olika sammanhang, såsom anställning, utbildning, och till och med vid entreprenörsrelationer. Denna praxis är av avgörande betydelse av flera anledningar.


Bakgrundskontroller bidrar till att minska risken för skador och förluster. Genom att undersöka en persons bakgrund, inklusive kriminalregister, arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta faktorer, kan arbetsgivare och andra organisationer identifiera potentiella faror som kan indikera olämplighet eller risk för oegentligheter. Detta är särskilt viktigt inom branscher där säkerhet och förtroende är av yttersta vikt, såsom hälso- och sjukvård, barnomsorg säkerhetskänsliga företag och finansiella tjänster.

Bakgrundskontroller en viktig och nödvändig process för att säkerställa integriteten, tillförlitligheten och säkerheten hos individer och organisationer. Genom att minska risken för skador, främja en säker arbetsmiljö, stärka förtroendet och skydda organisationens rykte spelar bakgrundskontroller en avgörande roll i att skapa och upprätthålla en sund och framgångsrik verksamhet.
våra

bakgrundskontroller

Bakgrundkontroll

Anställning

Bakgrundskontroll inför en anställning omfattar bland annat brottsregister, civilrättsliga tvister, ekonomi och företagsengagemang. Men verifierar även annan information som den sökande har lämnat.

Bakgrundkontroll

Förvärv

I en Due Diligence, och vid Mergers and Acquisitions, kontrolleras normalt företaget och dess lönsamhet, värdering med mera. I vår bakgrundkontroll kontrollerar vi ägarna, personerna bakom företaget.

Bakgrundkontroll

Nya affärsrelationer

Innan man går in i en ny affärsrelation, är det viktigt att titta på företaget och personerna bakom. Allt från leverantörer till hyresgäster.


Vem är det du kommer göra affärer med?

vanliga

frågor och svar om bakgrundskontroll

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll sker normalt inför en anställning.
Bakgrundskontrollen verifierar att en person uppgett korrekt information om sig själv, sin historia, sin utbildning med mera. Den kan också visa på eventuella risker som är förknippade med kandidatens förflutna. En bakgrundskontroll omfattar bland annat brottslighet, civilrättsliga tvister, ekonomi och företagsengagemang.

Hur fungerar en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll kan utföras på olika sätt, men det finns vissa delar man tittar på, bland annat;

  • Säkerställa identitet på den du ska anställa eller göra affärer med

  • Kontrollera uppgifter mot källorna, alltså CV, övriga uppgifter.

  • Skulder, andra bolag gås igenom så att det finns en helhetsbild.

  • Rapportering sker till dig som kund, där vi redovisar vad och var vi har hittat i kontrollen.

Hur långt bak i tiden ska man gå i en bakgrundskontroll?

Det beror på vad det är för typ av tjänst, eller affär som man ska ingå. Ju större risk, ju längre bak i tiden bör man gå. 10 år är inte ovanligt.

Har du

fler Frågor eller vill du beställa någon av våra bakgrundkontroller?

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in