Hotfull person
Utbildning i 

Butikssäkerhet

Det stjäls för drygt 8.5 miljarder kronor per år enligt Svensk handels rapport Stölder och svinn i detaljhandeln (2021).  Det är en ökning med 24 % sedan 2018 och en fördubbling sedan 2010. 96,6 % av livsmedelshandlarna uppger att de utsatts för ringa stöld det senaste året.

I butikssäkerhetsutbildningen vi går igenom de viktigaste delar av envarsrätten. Målgruppen är medarbetare och chefer som arbetar i butiksmiljö och kommer i kontakt med tillgreppsbrott, rån, bedrägerier eller skadegörelse.

Innehåll:

  • Rättskällor och principer för rättssäkerhet

  • De 10 vanligaste brotten i butik

  • Lagstöd för ingripande mot misstänkta

  • Nödvärn och självförsvar

  • Tillträdesförbud i butik

  • Agerande vid rån

Boka din Butikssäkerhetsutbildning här

E-POST 
Frågor?

Kontakta oss 

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in