Risk i fokus

Låt oss testa din säkerhet

Våra kontrolltjänster och bakgrundskontroller sträcker sig från att ta fram beslutsunderlag som används i samband med rekrytering, förvärv eller affärsrelationer, till tjänster som mäter regelefterlevnad, testar en byggnads motståndskraft eller minskar svinn i handelsmiljö.

Vi erbjuder anpassade lösningar för specifika mål och behov. Oavsett om behovet är att stärka säkerhetsåtgärder inom en affärsverksamhet, ta välgrundade beslut vid rekrytering eller säkerställa efterlevnad av regelverk, är våra kontrolltjänster och bakgrundskontroller framtagna för att underlätta strategiska beslutsprocesser.

Syftet med Säkkons

KONTROLLTJÄNSTER

Våra kontrolltjänster ger en nulägesbild av befintlig säkerhetsnivå. Syftet är oftast att styrka att kontraktsangivna eller regeldrivna säkerhetslösningar finns på plats.

Färdiga kontroller ger uttömmande information om vilka brister, styrkor och behov som existerar.

Bland kunderna återfinns organisationer inom starkt regeldrivna verksamheter, från luftfartsskydd och kärnkraftsindustri till ideella organisationer eller större multinationella koncerner.

Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller innebär att vi samlar in och utvärderar information om en individ eller organisation för att fatta informerade beslut.

Dessa bakgrundskontroller är beslutsunderlag inför:

 • rekrytering

 • förvärv eller

 • nya affärsrelationer

Falska uppgifter

Säkerhetsbesiktningar

Säkerhetsbesiktningar inkluderar undersökningar av fysiska säkerhetsbarriärer genom:

 • GAP-analyser

 • Okulära kontroller

 • Säkerhetsronder

 • Trygghetsvandringar


Övervakning

Penetrationstester

Penetrationstester undersöker:

 • Perimeter- och områdesskydd

 • Skalskydd och tillträdeskontroll

 • Övervakning, patrullering, rondering och tillsyn

 • Säkerhetskontroller (ETD/EDD/X-RAY/WTMD/HHMD)

Staketöverklättring

Regelefterlevnad

Vi har system för att kontrollera:

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter

 • Polismyndighetens och Säkerhetspolisens föreskrifter

 • Försäkringskrav och skyddsklasser

 • Interna säkerhetsrevisioner (Compliance, Security audit)

Compliance

Handelssäkerhet

Minskat svinn och risk för viten:

 • Civilklädd butikskontroll

 • Ålderskontroll tobak, alkohol och medicin

 • Leveranskontroller

 • Övervakning vid destruktion av varor

 • Hygien- och temperaturkontroll

 • NYHET: Ansökan om tillträdesförbud i butik

Butiksstöld
Har du

Frågor om våra kontrolltjänster?

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in