Otillåten påverkan

Påverkan kan syfta till att få till eller hindra ett beslut, en inspektion eller tillsynskontroll.

Det kan rikta sig mot både näringsliv, förtroendevalda, idrottsrörelsen och inte minst mot tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Därför är otillåten påverkan inte enbart ett säkerhetshot mot organisationen som drabbas utan även ett arbetsmiljöproblem och inte minst ett hot mot vår demokrati.

Det är viktigt att ta hänsyn till påverkan som är tillåten, exempelvis opinionsyttringar, befogad kritik och möjligheten att överklaga ett beslut.

    skydda dig mot otillåten påverkan

    Vi skyddar din organisation mot otillåten påverkan, trakasserier, korruption, hat, hot och våld.
    Kontakta oss eller läs mer hur vi kan hjälpa er!