NYHET!

Teckna vårt trygghetsavtal

Rådgivning från säkerhetsexperter till en fast låg årsavgift

Trygghetsavtalet innebär dessutom att följande tjänster kan avropas till reducerat pris:
• Hotbild- och riskbedömning inklusive personbedömning
• Mötessäkerhetsanalyser och trygghetsbesiktningar
• Chefsstöd i säkerhetsfrågor
• Medarbetarstöd vid säkerhetsincidenter
 
Exempel på situationer där avtalet kan utnyttjas är vid hantering av rättshaverister, anställda som hängts ut i sociala medier eller vid polisanmälningar där medarbetare är målsägande.
Namn E-post Ärende Meddelande Skicka in